ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL İMTAHANLARI ÜZRƏ (2009-CU İL) ŞƏKİ ORTA MƏKTƏBLƏRİNİN REYTİNQ CƏDVƏLİ

15 Oca 2010 11:59 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 15 Oca 2010 12:05 güncellendi ]
  2009-cu ildə ali məktəblərin qəbul imtahanlarında iştirak edən Şəki orta məktəb məzunlarının sayı 2008-ci ilə nisbətən 91 nəfər azalsa da, qəbul olunanların sayı cəmi 8 nəfər az olmuşdur.  2009-cu ildə Şəki məktəblərinin 1198 (2008-ci ildə 1289) məzunu ali məktəblərin qəbul imtahanlarında iştirak etmiş və onlardan 390 (2008-ci ildə 398) m’zun ali məktəblərə qəbul olunmuşdur. 2009-cu ildə ali məktəblərə qəbul olunanlardan 376-sı (2008-ci ildə 353)  dövlət, 28 (2008-ci ildə 45)-i isə özəl ali məktəblərinin tələbələri oldular. Ali məktəblərinə qəbul olunanlardan 192-si (2008-ci ildə 208) ödənişsiz, 198-i (2008-ci ildə 190) isə ödənişli əsaslarla  təhsil alacaqdır.
Qeyd: Cədvəl Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi məlumatları əsasında A. Məmmədov tərəfindən tərtib olundu.

 

Məktəbin adı, №-si Ali məktəbə qəbul imtahanında içtirak etmiş məzunların sayı (cəmi: 1198 nəfər) Ödənişsiz əsaslarla, dövlət ali məktəblərinə qəbul olunmuş məzunların sayı (cəmi:192 nəfər) Ödənişli əsaslarla, dövlət ali məktəblərinə qəbul olunmuş məzunların sayı (cəmi:170 nəfər) Özəl ali məktəblərə qəbul olunmuş məzunların sayı ...... (cəmi: 28 nəfər) Ali məktəblərə qəbul olunmuş məzunların sayı (cəmi: 390 nəfər)
 
 
 
 
 
 
Şəhər fizika-riyaziyyat və humanitar təmayüllü lisey 61 16 16 03 35
10 saylı şəhər orta məktəbi 54 12 13 01 26
Şəki Azərbaycan-Türkiyə özəl liseyi 36 04 16 06 26
18 saylı şəhər orta məktəbi 57 15 07 02 24
5 saylı şəhər orta məktəbi 40 13 05 02 20
8 saylı şəhər orta məktəbi 81 13 05 01 19
7 saylı şəhər orta məktəbi 44 08 09 01 18
11 saylı şəhər orta məktəbi 49 06 07 00 13
Oxud kənd orta məktəbi 41 07 06 00 13
Turan qəsəbə orta məktəbi (əvvəlki M.Əsədov adına t/sovxoz orta məktəbi) 29 06 07 00 13
Baş Zəyzid kənd orta məktəbi 24 05 08 00 13
Kiş kənd 1 saylı orta məktəbi (əvvəlki Şəki şəhər 6 saylı şəhər orta məktəbi) 31 05 04 02 11
Köndələn kənd orta məktəbi 27 07 03 00 10
19 saylı şəhər orta məktəbi 28 04 05 00 09
Baş Layısqı kənd orta məktəbi 20 03 05 00 08
Kiçik Dəhnə kənd 1 saylı orta məktəbi 27 00 06 01 07
12 saylı şəhər orta məktəbi 15 03 04 00 07
14 saylı şəhər orta məktəbi 14 04 02 01 07
Orta Zəyzid kənd 1 saylı orta məktəbi 14 03 03 01 07
17 saylı şəhər orta məktəbi 25 03 02 01 06
Çələbi xan köçkün qəsəbə orta məktəbi 19 00 06 00 06
Kiçik Dəhnə kənd 2 saylı orta məktəbi 25 02 03 00 05
9 saylı şəhər orta məktəbi 22 04 01 00 05
Oraban kənd orta məktəbi 09 03 01 01 05
Bideyiz kənd orta məktəbi 08 03 01 01 05
20 saylı şəhər orta məktəbi 16 03 01 00 04
Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbi 15 04 00 00 04
Orta Zəyzid kənd 2 saylı orta məktəbi 12 03 01 00 04
Biləcik kənd 2 saylı orta məktəbi 10 03 01 00 04
Bolludərə kənd orta məktəbi 08 01 03 00 04
Baş Küngüt kənd orta məktəbi 13 02 01 00 03
Cunud kənd orta məktəbi 07 03 00 00 03
Vərəzət kənd orta məktəbi 21 02 00 00 02
Qayabaşı kənd orta məktəbi 16 01 01 00 02
Qoxmuq kənd orta məktəbi 15 00 01 01 02
3 saylı şəhər orta məktəbi 09 02 00 00 02
Aşağı Layısqı kənd orta məktəbi 09 01 01 00 02
4 saylı şəhər orta məktəbi 09 01 01 00 02
Sarıca kənd orta məktəbi 08 02 00 00 02
Çayqaraqoyunlu kənd orta məktəbi 08 01 01 00 02
6 saylı şəhər orta məktəbi 08 00 02 00 02
Baltalı kənd orta məktəbi 07 00 02 00 02
Şəki kənd orta məktəbi 07 00 02 00 02
2 saylı şəhər orta məktəbi 06 02 00 00 02
Çeşməli kənd orta məktəbi (əvvəlki meyvə tingliyi sovxozu orta məktəbi) 05 01 00 01 02
Böyük Dəhnə kənd 1 saylı orta məktəbi 05 01 00 01 02
Suçma kənd orta məktəbi 02 02 00 00 02
Aşağı Göynük kənd orta məktəbi 11 01 00 00 01
İnçə Zunud kənd orta məktəbi 11 01 00 00 01
Qumux kənd orta məktəbi 11 00 01 00 01
Cumaykənd kənd orta məktəbi 09 01 00 00 01
1 saylı şəhər orta məktəbi 09 01 00 00 01
Baş Göynük kənd 2 saylı orta məktəbi 09 01 00 00 01
Qozlubulaq kənd orta məktəbi 09 00 01 00 01
21 saylı şəhər orta məktəbi 08 00 01 00 01
Cəyirli kənd orta məktəbi 07 01 00 00 01
Kiş kənd 2 saylı orta məktəbi (əvvəlki Şəki şəhər 16 saylı orta məktəbi) 07 00 01 00 01
Çələbi xan qəsəbə orta məktəbi (əvvəlki 11 N-li dəmiryolu orta məktəbi) 06 00 01 00 01
Daşüz kənd orta məktəbi (əvvəlki Daşüz sovxoz kənd orta məktəbi) 05 01 00 00 01
Şin kənd orta məktəbi 05 00 01 00 01
İbrahimkənd kənd orta məktəbi 04 01 00 00 01
Qaratorpaq kənd orta məktəbi 04 00 01 00 01
Oxud kənd əsas məktəbi 01 00 00 01 01
Böyük Dəhnə kənd 2 saylı orta məktəbi 19 00 00 00 00
Köbər Zəyzid kənd orta məktəbi 12 00 00 00 00
Cəfərabad kənd orta məktəbi 07 00 00 00 00
Aydınbulaq kənd orta məktəbi 06 00 00 00 00
Biləcik kənd 1 saylı orta məktəbi 06 00 00 00 00
Şorsu kənd orta məktəbi 04 00 00 00 00
Kiş kənd 4 saylı orta məktəbi 04 00 00 00 00
Qudula kənd orta məktəbi 02 00 00 00 00
Baş Şabalıd kənd orta məktəbi 02 00 00 00 00
Aşağı Küngüt kənd orta məktəbi 01 00 00 00 00
Dərəcənnət kənd orta məktəbi 01 00 00 00 00
İnternat orta məktəbi 01 00 00 00 00
Aşağı Daşağıl kənd əsas məktəbi 01 00 00 00 00
 

 
Şəki sentyabr ayında; arxiv;
"İpəkçi" qəzeti, 14 yanvar 2010-cu il № 1–2 (2265–2266).

 
Comments