1970-ci ildə nəşr olunmuş bir kitabçada bugünki atəşkəs xətti göstərilib >>

23 Mar 2010 11:21 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 16 May 2010 10:17 tarihinde Aydın Məmmədov tarafından güncellendi ]
   1970-ci ildə Bakıda nəşr olunmuş K. Kərimovun "Şəki" adlı bələdçi kitabçası və bu kitabçadakı müəmmalı xəritə uşaqlıqdan gözümün qarşısında idi, amma o zaman həmin xətitədəki qəribə xətlərə əhəmiyyət vermirdim, hesab edirdim ki bu rəssamın texniki səhvidir. İndi isə görürəm ki, heç bir "texniki səhv"dən söhbət gedə bilməz, əslində o cür fikirləşməklə səhvə mən özüm yol vermiş olmuşam. Belə ki bu köhnə xəritədə indiki Ermənistan-Azərbaycan atəşkəs xətti göstərilib! Amma Dağlıq Qarabağ heç də Ermənistanın tərkibində deyil, o Zəngəzurla birləşmiş şəkildə müstəqil "dövlətdir".
   Düzü, indiyə qədər heç kimin ağlına gəlməmiş bu versiya, əslidə çox ağlabatandır: Ermənistan erməniləri hakimiyyəti Qarabağ ermənilərinin əlindən alan kimi, əvəzində Qarabağ erməniləri də Zəngəzuru Ermənistanın əlindən alaraq özlərinə birləşdirəcəklər! Bu halda Ermənistanla Qarabağ-Zəngəzur arasında qısa, özü də çətin keçilən dağlardan ibarət sərhəd olacaqdır kı, ermənistan erməniləri çətin ki həmin sərhəddi keçib Zəngəzur və Dağlıq Qarabağda öz nüfuzlarını bərpa edə bilərlər!
Aydın Məmmədov
"İpəkchi" qəzeti, 16 mart, 2010-cu il.
Comments