23 DEKABR 2009-CU İL SEÇKİLƏRİNDƏ SEÇİLMİŞ ŞƏKİ ŞƏHƏR BƏLƏDİYYƏSİ ÜZVÜLƏRİ

14 Oca 2010 12:38 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 14 Oca 2010 13:05 güncellendi ]
  
  Adı, atasının adı, soyadı                   səs

1.Fikrət Neymət oğlu Cəfərov,                 6177
2.Arzu Əhməd oğlu Abdulhəmidov,         5762
3.Gülnaz Mustafa qızı Salamova,             5599
4.Abid Mircavad oğlu Abbasov,               5230
5.Abduləli Lütvəli oğlu Axundov,               5101
6.Cavad Məmməd oğlu İsmayıllı,              4782
7.Sahib Ələkbər oğlu Əlişanbəyli,            4779
8.Nazim Tacəddin oğlu Məmmədov,       4715
9.Vüsal Natiq oğlu Xasməmmədov,        4702
10.Etibar Məsim oğlu Nuriyev,                 4684
11.Rəfael Məcid oğlu Musayev,               4643
12.Aynur Namiq qızı Hüseynova,              4603
13.Elnarə Əliheydər qızı Hümmətova,      4562
14.Əbülfəz Ənvər oğlu Bağırov,                4545
15.Məmmədiyə Qənbər oğlu Əjdərov,     4492
16.Qoşqar Asim oğlu Mustafayev,            4492
17.Məhəmməd Hətəm oğlu Mustafayev, 4471
 
"İpəkçi" qəzeti, 14 yanvar 2010-cu il № 1–2 (2265–2266)
Comments