"Şəki-İpək" ASC; Toxucu İstehsalatının Hazırlıq sexi (foto-reportaj)

13 May 2011 16:08 tarihinde Aydın Məmmədov tarafından yayınlandı   [ 13 May 2011 20:13 güncellendi ]

Burada ayda orta hesabla 1500 kq. ipək açılır və toxucu dəzgahı üçün əriş sarınır.


Bəhlulova  Zeynəb,  və Qabilova Çimnaz (ipəkaçanlar)Mustafayev Eldar (sex rəisi), Şamilova Dilbər (ipək didən)

Məmmədov Güləddin (usta köməkçisi), Rəcəbova Rəvanə (ərişçi)


Comments